> Projektit Projects > Palveluhakemisto      'Mäntsälä Yellow and White Pages'
Etusivu (homepage)
Mäntsälän Nuorkauppakamari
JCI Mäntsälä in English
Projektit (projects)
Vuoden Nuoret Menestyjät TOYP
The Outstanding Young Persons
YHTEISKUNTAHANKE II
YHTEISKUNTAHANKE I
Palveluhakemisto
'Mäntsälä Yellow and White Pages'
Mäntsälän Messut
Mäntsälä Fair
Joulupuu
Christmas Tree
Positiivisin mäntsäläläinen
The Most Positive Person of Mäntsälä
Kansainvälisyys (international)
Tapahtumakalenteri (events)
Tapahtunutta (past events)
Tuotteet (products)
Yhteistyökumppanit(partners)
Miksi jäseneksi? (why join us?)
Lataamo (downloads)
Kuvagalleria (gallery)

 

Mäntsälän Nuorkauppakamari
PL 19
04601 Mäntsälä
kamari@jcmantsala.com
0400-709267

y-0780548-5

Mäntsälän Palveluhakemisto                                          Palveluhakemisto

Mäntsälän Palveluhakemisto on karttasivuineen mäntsäläläisten kotien ja yritysten tietolähde, toisin sanoen kuntalaiset löytävät helposti yhdestä tietolähteestä kotikuntansa kaikki palvelut. Hakemistosta löytyy paikallisten yrittäjien ilmoitukset, yksityisten henkilöiden puhelinnumerot, yritysluettelo yhteystietoineen, yhdistysluettelo, linja-autojen aikataulut, kirjastoauton aikataulut, julkisten palveluiden tiedot ja paikalliset nähtävyydet, tapahtumat ja vierailukohteet, paikkakunnan opaskartta ja maakartta koko kunnasta. Hakemisto jaetaan ilmaisjakeluna jokaiseen kotitalouteen ja yritykset saavat ostaa sitä käyttöönsä. Kunta jakaa sitä myös kuntaan muuttaville kotitalouksille.  Projekti käynnistyy edellisen vuoden lopulla ja sen ympärillä työskentelee aktiivinen projektiryhmä. Projektiin palkataan myös projektisihteeri toteuttamaan mm. ilmoitusmyynnin. Hakemisto taitetaan ja painetaan kilpailutuksen perusteella edullisimmassa painopaikassa ja se pyritään julkistamaan maaliskuun aikana.

Mäntsälän Nuorkauppakamari kokosi ensimmäisen Palveluhakemiston vuonna 1975 ja jakoon se tuli vuoden 1976 puolella. Ensimmäisen Palveluhakemiston kokosi kamarin silloinen sihteeri Reijo Alanko. Hakemiston tavoitteena oli aluksi kamarin talouden tukevoittaminen ja tunnetuksi tekeminen, yleishyödyllisten palveluiden tiedottaminen kuntalaisille sekä yritysten näkyvyyden lisääminen.
Hakemistossa on ollut alusta asti tietoa kunnasta ja sen nähtävyyksistä sekä tapahtumista. Palveluhakemisto on kehittynyt vuosi vuodelta paremmaksi ja kattavammaksi tuotteeksi ja sitä kehitetään koko ajan. Vuonna 2006 hakemistoon liitettiin mm. juna-aikataulut, kun oikorata aloitti toimintansa. Palveluhakemisto elääkin kunnan muutoksen mukaan ja se tavallaan "peilaa aikaansa". Tuote on käyttökelpoinen tiedotusväline kuntalaisille sekä yrityselämälle. Palveluhakemistoa osataan jo kotitalouksissa odottaa.

Toiminnan suunnittelu perustuu aina edellisen projektin lähtökohtiin ja kehittämisperusteisiin. Projektin peruspilareihin kuuluu päivittää vuosittain vaihtuvat tiedot ja myydä yrityksille uudet ilmoituspaikat tarjoamistaan palveluista. Projekti on toteutettu jo monta kertaa, joten projektille on muodostunut tietynlainen kaava, jota sen toteutuksessa noudatetaan. Joka vuosi projektiin tulee kuitenkin joitain uusia elementtejä, sillä kyseessä on kehittyvä tuote. Edellisen projektin projektimuistiot toimivat hyvänä pohjana seuraavalle toteutusvuodelle.

Kuntalaiset voivat itse vaikuttaa Palveluhakemistoon lähettämällä palautetta tuotteesta.  Projekti etenee tarkan aikataulun mukaisesti. Aikataulu määritellään projektin alkaessa yhdessä projektiryhmän ja nuorkauppakamarin hallituksen kanssa.

Tuote jaetaan ilmaiseksi jokaiseen kotitalouteen Mäntsälässä ja myös vapaa-ajan asuntoihin se pyritään jakamaan. Tuotteella on suuri näkyvyysarvo kunnassa ja se on joka kevään odotettu tuote.

Palveluhakemistoa kehitetään yhdessä Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n kanssa. Hakemisto työllistää täysipäiväisesti yhden ihmisen kahden kuukauden ajaksi, joten sillä on myös työllistävä vaikutus. Tämän lisäksi projektiryhmä tekee valtavasti ilmaisia työtunteja. Tuotteella on merkittävä rooli informatiivisena painettuna tuotteena Mäntsälän kunnassa. Se on yksi markkinointikanava, jonka kautta voidaan kertoa Mäntsälän laadukkaasta ja monipuolisesta palvelutarjonnasta. Myös nuorkauppakamarille se on yksi tärkeä tunnettavuuden tekijä ja markkinointikanava.

Nuorkauppakamarin jäsenille Palveluhakemisto -projekti on erittäin kasvattava ja opettava tehtävä. Ko. projekti tarjoaa mahdollisuuden oppia projektijohtajuutta, organisointikykyä, asiakassuhdehallintaa, taloushallintoa, yhteiskuntatietoutta ja vuorovaikutustaitoja. Palveluhakemisto on nuorkauppakamarin Learning by doing - periaatteen mukainen mahdollisuus oppia asioita käytännössä. Palveluhakemisto on oivallinen esimerkki yhteiskuntaan positiivisesti vaikuttamisesta. Palveluhakemisto-projekti on hyvin tärkeä osa Mäntsälää, sillä se on saavuttanut merkittävän roolin paikkakunnan kotitalouksien tietolähteenä. Projekti luo myös vahvoja yrityskontakteja paikkakuntaan.